top of page

 Edukujemy profesjonalistów pracujących z osobami z problemami natury psychicznej

Nasze szkolenia wyposażają w kompleksową wiedzę na temat zdrowia psychicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób w kryzysie psychicznym. Poprzez realizację szkoleń działamy na rzecz destygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tematy, które poruszamy na szkoleniach to:

- perspektywa osób doświadczających zaburzenia psychicznego, etapy radzenia sobie z chorobą, realia życia z zaburzeniem

- rozpoznawanie stresorów i strategie obronne osoby doświadczającej zaburzenia

- codzienne wyzwania rodzin i ich perspektywa sytuacji

- jak określić ramy pracy z osobą żyjącą z zaburzeniem psychicznym i jej rodziną, skutecznie angażować się w proces zdrowienia (rozpoznawanie stopnia zagrożenia, dobieranie adekwatnych środków bezpieczeństwa, techniki deeskalacji kryzysu)

Na zajęciach, najważniejszą perspektywę przedstawiają Eksperci przez Doświadczenie, dzieląc się własną historią choroby lub historią w swojej rodzinie. Szkolenia wyposażają w konkretne narzędzia do pracy z chorym i jego otoczeniem, takie jak np. plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom.

bottom of page