top of page
Logo projekt.png

Dzienny dom pomocy oraz mieszkanie wspomagane treningowe dla osób niesamodzielnych z gmin Wyrzysk, Białośliwie, Łobżenica i Wysoka.

Projekt pt. „Dzienny dom pomocy oraz mieszkanie wspomagane treningowe dla osób niesamodzielnych
z gmin Wyrzysk, Białośliwie, Łobżenica i Wysoka
” FEWP.06.13-IZ.00-0082/23 jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+); Działanie 6.13 Usługi społeczne
i zdrowotne; Typ projektu: Poprawa dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych lub społecznych; Mieszkania wspomagane i chronione oraz dostosowanie mieszkań

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2024 - 31.12.2026.

 

Projekt realizowany przez Fundację CISZUM.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie czterech gmin powiatu pilskiego 20. miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie Dziennego Domu Pomocy oraz 3 miejsc zamieszkania w mieszkaniu treningowym. Wsparcie kierowane jest do 125 osób, które ze względu na wiek stan zdrowia lub

niepełnosprawność mają trudności z wykonaniem co najmniej jednej czynności dnia codziennego,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osób chorujących psychicznie oraz 30 opiekunów faktycznych.

 

W trakcie trwania projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Wynajem oraz doposażenie Dziennego Domu Pomocy oraz mieszkania treningowego.

  2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Wyrzysku.

  3. Utworzenie i bieżące funkcjonowanie mieszkania treningowego.

  4. Wsparcie opiekunów faktycznych w postaci poradnictwa psychologicznego, grup wsparcia oraz konsultacji w zakresie pielęgnacji podopiecznych.

 

Wartość projektu: 3 851 792,45

Wartość dofinansowania: 3 657 487,71

Kwota dofinansowania UE: 2 696 254,71

bottom of page