top of page

Projekty UE

Każdy z projektów pozwala(ł) korzystać z szerokiego wachlarza pomocy zgodnie z modelem tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży w Pile
(od lutego 2022 - obecnie)

W ramach tego projektu odpowiadamy za działania profilaktyczne, którymi objęta jest młodzież i dzieci, rodzice, nauczyciele oraz profesjonaliści (np. z OPS-ów, szkół). Projekt współtworzymy razem z CenterMed oraz Powiatem Pilskim. 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

 

Okres realizacji projektu: 1.12.2021 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu 7 187 154,49 PLN

Kwota dofinansowania 6 825 070,81 PLN

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań -PÓŁNOC (od maja 2020 - do października 2023)

W ramach tego projektu odpowiadamy za organizację bezpłatnych warsztatów i grup wsparcia w Poznaniu dla osób dorosłych. Projekt współtworzymy razem z Termedia sp. z o.o. oraz Miastem Poznań.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2020  - 31.12.2022 

Wartość projektu: 8 357 415,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 938 535,00 zł

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie! (od czerwca 2020 – do grudnia 2022)

W ramach tego projektu organizujemy bezpłatne treningi umiejętności społecznych, które wspomagają dzieci i młodzież w lepszym radzeniu sobie z problemami. Pracujemy również z rodzicami. Prowadzimy też działania rehabilitacyjne, kierowane do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Projekt obejmuje osoby z terenu gmin: Swarzędz, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska. Partnerami w projekcie są IPSIS oraz Powiat Poznański.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2020  - 31.12.2022 

Wartość projektu: 6 767 477,20

Dofinansowanie projektu z UE: 5 752 355,62

Sprawa na TAK
(realizowany od czerwca 2018 roku do maja 2021 roku)

Pierwszy projekt, w który zaangażowana była nasza Fundacja. Realizowany we współpracy z CenterMed, Nova-Med oraz Miastem Poznań. Miał on na celu zapewnienie osobom młodym bezpłatnego dostępu do pomocy psychologicznej w różnych formach. Integrował również działania różnych instytucji, co miało zapewnić kompleksową pomoc osobie młodej w wyjściu z kryzysu psychicznego.

bottom of page