Kim jesteśmy?

Fundacja CISZUM to organizacja działająca na rzecz zdrowia psychicznego. Tworzymy inicjatywy mające na celu pomoc osobom w i po kryzysie psychicznym. Wspieramy i wdrażamy powstawanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Szkolimy profesjonalistów pracujących z osobami z problemami psychicznymi. Zajmujemy się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz szkoleniem i wdrażaniem Ekspertów przez Doświadczenie. Nasze działania kierowane są zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Naszym celem jest zwiększanie dostępności do usług psychologicznych. Organizujemy warsztaty i grupy wsparcia dla osób w i po kryzysie psychicznym, a także ich bliskich.

Grupa wsparcia

Nasza Misja

1. Promowanie, inicjowanie i wdrażanie usług zdrowotnych i społecznych na rzecz zdrowia psychicznego – m.in. takich jak środowiskowe centra zdrowia psychicznego.

2. Wspieranie: osób dorosłych w lub po kryzysie psychicznym, bliskich osób z problemami psychicznymi; dzieci i młodzieży.

 

3. Promowanie form wsparcia, polegających na wymianie doświadczeń. Pomagają nam w tym Eksperci przez doświadczenie – osoby, które same przeszły kryzys psychiczny lub bliscy takich osób. Szkolimy i wdrażamy takie osoby.
 

4. Zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznym
 

5. Upowszechnianie wiedzy na temat czynników wpływających na zdrowie psychiczne – m.in. poprzez organizację zajęć profilaktycznych.
 

6. Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 

7. Wyposażanie profesjonalistów (osób pracujących na rzecz drugiego człowieka) w wiedzę na temat zdrowia psychicznego i narzędzia do pracy z osobami doświadczającymi zaburzenia.

 
 

Struktury Fundacji

285465052_550213140032559_1027544902744229453_n_edited.jpg

Magdalena Nowojska

Fundatorka fundacji, członek zarządu. Wdraża powstawanie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Wyznacza kierunki działania Fundacji. 

285932019_1186556595429648_4405504039270944499_n.jpg

Aleksandra Skrzypek

odpowiada za codzienną pracę zespołu. Zatrudnia trenerów, rekrutuje i szkoli Ekspertów, czuwa nad realizacją projektów. 

286688822_1188798731881686_2374442410242576387_n.jpg

Oliś Ciapciusiński

najmłodszy członek zespołu. Odpowiada za dobry humor pracowników biura. Organizuje zabawy i rozrywki. W wolnych chwilach śpi, rozczulając wszystkich swoim widokiem.

FullSizeRender 2.jpg

Tomasz Lewandowski

Dyrektor operacyjny, prezes zarządu. Odpowiada za zarządzanie codziennymi działami fundacji oraz za realizację wizji działań na przyszłość.

286563588_5679708212074955_1331800092994613255_n.jpg

Wika Domeracka

odpowiada za rozliczanie finansowe fundacji. Tworzy treści graficzne potrzebne na stronę internetową oraz na zajęcia w ramach Szkoły Radzenia Sobie. Obsługuje kalendarium SRS.

1.jpg

Izabella Bobrowska

Fundatorka fundacji. Zapewnia superwizję trenerom i Ekspertom przez Doświadczenie. Odpowiada za tworzenie i wdrażanie rozwiązań, w których udział biorą Eksperci. Prowadzi szkolenia dla trenerów i Ekspertów.

286885932_1474693049613361_833064845436747894_n.jpg

Paulina Krawczyk 

odpowiada za wszystkie aspekty związane z organizacją zajęć - sale, trenerów, pomoc merytoryczną w tworzeniu zajęć, rekrutację uczestników. 

287060257_493854602500816_5589690875017074240_n.jpg

Katarzyna Chlewińska

Członek zarządu. Zapewnia superwizję trenerom prowadzącym zajęcia.

287298624_719561019264676_7338161771986059050_n.jpg

Tomasz Szulda

odpowiada za wszystkie aspekty związane z organizacją zajęć - sale, trenerów, pomoc merytoryczną w tworzeniu zajęć, rekrutację uczestników.