top of page

Kim jesteśmy?

Fundacja CISZUM to organizacja działająca na rzecz zdrowia psychicznego. Tworzymy inicjatywy mające na celu pomoc osobom w i po kryzysie psychicznym. Wspieramy i wdrażamy powstawanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Szkolimy profesjonalistów pracujących z osobami z problemami psychicznymi. Zajmujemy się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz szkoleniem i wdrażaniem Ekspertów przez Doświadczenie. Nasze działania kierowane są zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Naszym celem jest zwiększanie dostępności do usług psychologicznych. Organizujemy warsztaty i grupy wsparcia dla osób w i po kryzysie psychicznym, a także ich bliskich.

Nasza Misja

Promowanie, inicjowanie i wdrażanie usług zdrowotnych i społecznych na rzecz zdrowia psychicznego – m.in. takich jak środowiskowe centra zdrowia psychicznego.

Wspieranie: osób dorosłych w lub po kryzysie psychicznym, bliskich osób z problemami psychicznymi; dzieci i młodzieży.

 

Promowanie form wsparcia, polegających na wymianie doświadczeń. Pomagają nam w tym Eksperci przez doświadczenie

– osoby, które same przeszły kryzys psychiczny lub bliscy takich osób. Szkolimy i wdrażamy takie osoby.
 

Zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznym
 

Upowszechnianie wiedzy na temat czynników wpływających na zdrowie psychiczne – m.in. poprzez organizację zajęć profilaktycznych.
 

Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 

Wyposażanie profesjonalistów (osób pracujących na rzecz drugiego człowieka) w wiedzę na temat zdrowia psychicznego

i narzędzia do pracy z osobami doświadczającymi zaburzenia.

Nasza Misja
bottom of page