top of page

Kim jesteśmy?

Fundacja CISZUM to organizacja działająca na rzecz zdrowia psychicznego. Tworzymy inicjatywy mające na celu pomoc osobom w i po kryzysie psychicznym. Wspieramy i wdrażamy powstawanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Szkolimy profesjonalistów pracujących z osobami z problemami psychicznymi. Zajmujemy się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz szkoleniem i wdrażaniem Ekspertów przez Doświadczenie. Nasze działania kierowane są zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Naszym celem jest zwiększanie dostępności do usług psychologicznych. Organizujemy warsztaty i grupy wsparcia dla osób w i po kryzysie psychicznym, a także ich bliskich.

Nasza Misja

Promowanie, inicjowanie i wdrażanie usług zdrowotnych i społecznych na rzecz zdrowia psychicznego – m.in. takich jak środowiskowe centra zdrowia psychicznego.

Wspieranie: osób dorosłych w lub po kryzysie psychicznym, bliskich osób z problemami psychicznymi; dzieci i młodzieży.

 

Promowanie form wsparcia, polegających na wymianie doświadczeń. Pomagają nam w tym Eksperci przez doświadczenie

– osoby, które same przeszły kryzys psychiczny lub bliscy takich osób. Szkolimy i wdrażamy takie osoby.
 

Zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznym
 

Upowszechnianie wiedzy na temat czynników wpływających na zdrowie psychiczne – m.in. poprzez organizację zajęć profilaktycznych.
 

Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 

Wyposażanie profesjonalistów (osób pracujących na rzecz drugiego człowieka) w wiedzę na temat zdrowia psychicznego

i narzędzia do pracy z osobami doświadczającymi zaburzenia.

Nasza Misja
Struktury Fundacji

Struktury Fundacji

285465052_550213140032559_1027544902744229453_n_edited.jpg

Magdalena Nowojska

Fundatorka fundacji, członek zarządu. Wdraża powstawanie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Wyznacza kierunki działania Fundacji. Jako doświadczona psycholożka i psychoterapeutka pełni rolę dyrektora merytorycznego Centrów w Poznaniu i Pile.

285932019_1186556595429648_4405504039270944499_n.jpg

Aleksandra Skrzypek

Specjalistka ds. profilaktyki i rehabilitacji psychospołecznej, odpowiada za codzienną pracę zespołu. Zatrudnia trenerów, rekrutuje i szkoli Ekspertów, czuwa nad realizacją projektów. Pedagożka ze specjalizacją resocjalizacja. 

FullSizeRender 2.jpg

Tomasz Lewandowski

Dyrektor operacyjny, prezes zarządu. Odpowiada za zarządzanie codziennymi działami fundacji oraz za realizację wizji działań na przyszłość. Wykładowca uniwesytecki.

286563588_5679708212074955_1331800092994613255_n.jpg

Wika Domeracka

Trener koordynator profilaktyki, odpowiada również za rozliczanie finansowe fundacji. Tworzy treści graficzne potrzebne na stronę internetową oraz na zajęcia w ramach Szkoły Radzenia Sobie. Obsługuje kalendarium SRS.

1.jpg

Izabella Bobrowska

Fundatorka fundacji. Psycholożka i psychoterapeutka w nurcie Analizy Transakcyjnej. Zapewnia superwizję trenerom i Ekspertom przez Doświadczenie. Odpowiada za tworzenie i wdrażanie rozwiązań, w których udział biorą Eksperci. Prowadzi szkolenia dla trenerów i Ekspertów.

286688822_1188798731881686_2374442410242576387_n.jpg

Misiu Ciapciusiński

Najmłodszy członek zespołu. Odpowiada za dobry humor pracowników biura. Organizuje zabawy i rozrywki. W wolnych chwilach śpi, rozczulając wszystkich swoim widokiem.

287060257_493854602500816_5589690875017074240_n.jpg

Katarzyna Chlewińska

Członek zarządu. Psycholożka i psychoterapeutka psychodynamiczna. Zapewnia superwizję trenerom prowadzącym zajęcia.

bottom of page