top of page

Wspieramy i wdrażamy powstawanie Środowiskowych centrów zdrowia psychicznego

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego niosą środowiskową pomoc osobom w kryzysie psychicznym. Centra pracują według modelu, w ramach którego tworzone są miejsca, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc. Na rzecz pacjenta działa wspólnie zespół złożony z psychologów i psychoterapeutów, psychiatrów, terapeutów środowiskowych, pracowników socjalnych, trenerów profilaktyki, ekspertów przez doświadczenie (asystentów zdrowienia). Centra mają na celu sprawienie, aby osoba doświadczająca kryzysu psychicznego została włączona do życia, nie była izolowana w jednej instytucji (deinstytucjonalizacja).

Fundacja miała wymierny wkład w powstanie i wdrażanie idei środowiskowych centrów w kilku miejscach. Centra, które powstały z naszym udziałem to:  

  • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ

  • Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile.

  • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu

Oprócz zaangażowania fundacji w powstanie centrów, nasi członkowie pełnią istotne funkcje w jego działaniu.

Magdalena Nowojska jest dyrektorem merytorycznym centrów w Poznaniu i Pile. Tomasz Lewandowski pełni funkcję zastępcy dyrektora merytorycznego w Poznaniu. Zespół fundacji realizuje:

  • działania profilaktyczne i rehabilitacyjne na rzecz pacjentów i ich rodzin (Poznań)

  • działania profilaktyczne, obejmujące dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz profesjonalistów (osoby pracujące np. w OPS-ach, szkołach) (Powiat Pilski)

 

  •  działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także działania rehabilitacyjne dla dorosłych pacjentów centrum (ŚCZP w Swarzędzu)

bottom of page