top of page

W 2020 roku Fundacja stworzyła Szkołę Radzenia Sobie. Miejsce, w którym można skorzystać z zajęć profilaktycznych, takich jak treningi umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne, zajęcia na temat zaburzeń psychicznych.

“Skoro istnieją np. szkoły językowe to dlaczego nie mogłaby istnieć szkoła pomagająca zdobyć wiedzę o zdrowiu psychicznym” – taka idea stała za powstaniem Szkoły Radzenia Sobie.

Szkoła Radzenia Sobie 
(sprawdź ofertę)

Zorganizowaliśmy już tysiące godzin zajęć:

  • Profilaktyka dla każdej dorosłej osoby potrzebującej wsparcia w zakresie radzenia sobie z konkretnymi obszarami funkcjonowania, takimi jak radzenie sobie ze stresem, czy lękiem; lepsze rozumienie swoich emocji, poprawa umiejętności komunikacji, poznanie technik relaksacji.

  • Profilaktyka dla dzieci i młodzieży – treningi umiejętności społecznych, w trakcie których uczestnicy pracują nad wyrażaniem emocji, radzeniem sobie ze stresem, lepiej poznają kim są

  • Zajęcia dla osób po kryzysie psychicznym – grupy wsparcia prowadzone przez Ekspertów przez Doświadczenie, cykl warsztatów Życie po Diagnozie pomagający lepiej radzić sobie po kryzysie psychicznym, zajęcia o chorobach np. o depresji, ChADzie, schizofrenii.

  • Zajęcia dla bliskich osób w/po kryzysie psychicznym – grupa wsparcia współprowadzona przez Eksperta przez Doświadczenie, warsztaty mające na celu pomoc w lepszym radzeniu sobie z sytuacją choroby, zajęcia o chorobach psychicznych.

Szczegółowe informacje i zapisy na zajęcia znajdują się na stronie  www.szkolaradzeniasobie.pl

bottom of page